ابر خصوصی
 • Product 1

  PC1

  • CPU = 4 Cores
   RAM = 6 GB
   100GB SAN Storage
   500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   دو IP اختصاصی
   ارائه منابع اختصاصی در resource pool جداگانه
   امکان ایجاد ماشین های مجازی
   امکان نصب سیستم عامل های ویندوز / لینوکس
   قرارگیری ابر پشت فایروال
   امکان ایجاد فایروال اختصاصی
   مدیریت سطح مجازی ساز با پارس نافع
   تحویل تا 2 ساعت
  فقط
  499,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  PC2

  • CPU = 4 Cores
   RAM = 8 GB
   150GB SAN Storage
   700 گیگابایت ترافیک ماهیانه
   سه IP اختصاصی
   ارائه منابع اختصاصی در resource pool جداگانه
   امکان ایجاد ماشین های مجازی
   امکان نصب سیستم عامل های ویندوز / لینوکس
   قرارگیری ابر پشت فایروال
   امکان ایجاد فایروال اختصاصی
   مدیریت سطح مجازی ساز با پارس نافع
   تحویل تا 2 ساعت
  فقط
  699,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  PC3

  • CPU = 6 Cores
   RAM = 12 GB
   200GB SAN Storage
   یک ترابایت ترافیک ماهیانه
   سه IP اختصاصی
   ارائه منابع اختصاصی در resource pool جداگانه
   امکان ایجاد ماشین های مجازی
   امکان نصب سیستم عامل های ویندوز / لینوکس
   قرارگیری ابر پشت فایروال
   امکان ایجاد فایروال اختصاصی
   مدیریت سطح مجازی ساز با پارس نافع
   تحویل تا 2 ساعت
  فقط
  999,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  PC4

  • CPU = 8 Cores
   RAM = 16 GB
   250GB SAN Storage
   1.5 ترابایت ترافیک ماهیانه
   چهار IP اختصاصی
   ارائه منابع اختصاصی در resource pool جداگانه
   امکان ایجاد ماشین های مجازی
   امکان نصب سیستم عامل های ویندوز / لینوکس
   قرارگیری ابر پشت فایروال
   امکان ایجاد فایروال اختصاصی
   مدیریت سطح مجازی ساز با پارس نافع
   تحویل تا 2 ساعت
  فقط
  1,299,000/mo
  سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution